waldorfská pedagogika 

Co je waldorfská pedagogika?

Především něco velmi přátelského vývoji dítěte. Nabízí mu pravé podněty v pravý čas. Opírá se o moudrost lidstva i o poznatky současné vědy. Nezůstává jen na povrchu výchovné a vzdělávací problematiky, ale zná i duchovní pozadí jednotlivých dějů a jevů. Je stavěna na badatelských poznatcích rakouského myslitele Rudolfa Steinera a jeho pokračovatelů. Velmi odpovědně a detailně je propracována metodika práce s dětmi v základní škole a stále se utváří další stupně. Proto vyžaduje skutečný zájem a velkou odpovědnost od těch, kteří s ní zacházejí.

Waldorfská pedagogika má dostatečně dlouhou tradici, aby veřejnost přesvědčila o své životaschopnosti. Působí ve stovkách zemí celého světa a od roku 1989 také u nás. Její síla však spočívá ještě v dalších vlastnostech. Mluvíme-li o minulosti, je třeba zmínit i současnost a budoucnost. Potvrzením aktuálnosti je také její současné působení ve stále širším okruhu. Od základních škol se působnost odvíjí oběma směry, vznikají na jedné straně věkového spektra střední školy a na druhé straně nejen mateřské školy, ale dokonce i mateřská centra.

Kruh mateřských center, ovlivněných waldorfskou pedagogikou, vznikl z potřeby rodičů, hledajících pro své malé dítě správnou formu výchovy. Mnozí z nich už měli zkušenost s blahodárností waldorfské mateřské, nebo základní školy. V jiných místech se právě iniciativa matek stala základem vzniku dalších výchovných a vzdělávacích stupňů. Tím také naplňuje toto hnutí svůj dosah do budoucnosti.

Pro každého z rodičů je ještě důležitější budoucnost jejich konkrétního dítěte. A na té se nejintenzivněji podílí právě první roky života. Tehdy mají rodiče možnost ovlivnit nejen budoucí fyzické celoživotní zdraví, ale doslova vložit mu vínku, pomocí skutečných zážitků a svého příkladu, něco tak důležitého, co můžeme nazvat životní síly.

Tento vzácný dar nedostává každý. Získáváme ho zejména v dětství a je čím dál těžší uchránit toto období před devastujícím a zkracujícím tlakem. Oživující síla waldorfské pedagogiky chce nabízet smysluplný obsah setkávání maminek a dětí, ve kterých se dostane dětem toho, co opravdu potřebují. Rodiče se tu mohou učit rozumět potřebám svého dítěte, i když se ještě nedokáže samo vyjadřovat.

Hana Hajnová