říkadla 

Sborníček Říkadla jsme vydali ve dvou vydáních pro své interní potřeby. Jsou zde seskupeny básničky a písničky, které používáme zejména v Klubíčku. S přípravou nám pomohly paní učitelky z waldorfských školek a maminky z Klubíčka.