jak nás můžete podpořit 

Jako nezisková organizace hradíme částečně náš provoz i z darů a grantů.
Pokud nás můžete podpořit zasláním jakékoli částky, předem Vám děkujeme.

Číslo účtu: 5352172001/5500
Banka: Raiffeisen bank
IČO: 22819240

Sponzor si může dar odečíst od základu daně.
Nezdanitelná část základu daně dle zákona č. 568/92 Sb. v platném znění, § 15, odst. 8 a § 20, odst. 4.

 

Poděkování

Děkujeme Lucii Měrkové a Michalovi Mulpachrovi za jejich sponzorský dar. Velmi svým darem přispěli k fungování Rodinného klubu Setkávání. Díky těmto financím jsme mohli nakoupit mimo jiné nové židličky pro děti.
Johanně Boňkové děkujeme za darování voskových  bločků.